MVO

ETP onderschrijft het belang van maatschappelijke verantwoord ondernemen en de in verband daarmee op haar rustende verantwoordelijkheid. Daarbij houden wij rekening met de belangen van onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders, alsook met de belangen van onze leveranciers, handelspartners en de samenleving in het algemeen. Voor de volledige versie van de MVO verklaring en toelichting op onderwerpen, klik hier